Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Lees meer in ons privacy statement. Akkoord

Zelfstandige opticiens nemen voortouw tegen belastingontduiking

Er is de afgelopen tijd veel te doen over grote bedrijven die geen of veel te weinig belasting betalen. Ook in de optiekbranche worden kleine zelfstandigen benadeeld

Zelfstandige opticiens nemen voortouw tegen belastingontduiking

Een paar weken geleden verscheen er in de NRC een lang en gedegen artikel over belastingontduiking door grote optiekketens zoals Specsavers en Hans Anders. Dankzij schimmige constructies of slimme akkoordjes met de belastingdienst betalen zij niet of nauwelijks belasting terwijl zelfstandige opticiens, net als iedere kleine zelfstandige, gewoon het volle pond moeten betalen. Het lijkt erop dat belastingontduiking door grote bedrijven in ons land de dagelijks realiteit geworden is en dat concurrentieverhoudingen ernstig verstoord worden door dealtjes die grote bedrijven met de belastingdienst maken. Onlangs werd bekend dat het jaarlijks om maar liefst 900 van dit soort deals zou gaan.

De overheid benadrukt keer op keer dat het midden- en kleinbedrijf van essentieel belang is voor de Nederlandse economie maar handelt daar niet naar en benadeelt kleine ondernemers. Een aantal zelfstandige opticiens pikt dit niet langer en heeft besloten hiertegen in het geweer te komen. De voordelen voor grote bedrijven dienen geen enkel doel en zorgen op geen enkele manier voor extra werkgelegenheid. De opticiens hebben inmiddels contact gezocht met vooraanstaande politici en willen van de overheid graag uitleg over deze volledig uit de hand gelopen praktijken. Het initiatief vindt inmiddels ook al weerklank in andere branches die met vergelijkbare oneerlijke concurrentie geconfronteerd worden. Suggesties en support kunnen via de mail fiscaalonrecht@greving.nl gedeeld worden.    

Much to do in the Netherlands about large companies which don’t pay taxes. Independent opticians as well have to deal with and are harmed by these practices. Just a few weeks ago Dutch newspaper NRC wrote a major article about this tax evasion strategies by large optical chains such as Specsavers and Hans Anders. Thanks to enigmatic constructions and smart deals with the tax authorities they pay nothing or almost nothing while independent opticians, just like every other independent store owner, have to pay the full amount of taxes. It seems like these practices have become the daily routine in the Netherlands significantly influencing the competition between the various players on the field. It has been said that about 900 of these deals are made yearly while at the same time the government again and again emphasizes the importance of the average retailer and his suppliers as a major motor of the economy. A group of independent opticians recently decided to take this no longer for granted. The advantages of the large companies serve no defendable goal and do in no way create any extra employment or other advantages for the Dutch society. The opticians already contacted some eminent politicians and expect the government to openly explain about these totally derailed practices. The initiative already found resonance in other branches which face the same kind of crooked competition. Suggestions and support are welcome at fiscaalonrecht@greving.nl